(Lucrare misionară Africa-Uganda)

           Atunci am zis: ,,Iată-mă că vin! -în sulul cărţii este scris despre mine-   vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.                                             Psalmul 40 : 7-8

După mai bine de un an de la ultimul articol, după mai bine de 310 de la ultima

călătorie misionară pot să spun ce repede trece timpul. M-am oprit azi în loc şi am stat şi am analizat puţin trecutul, făceam un sumar al prezentului şi cu o bucurie de nedescris “prevesteam” mi-e însumi viitorul. Anul care a trecut a fost unul în care am descoperit mai adânc, mai tainic, mai puternic, voia Lui Dumnezeu. Sincer să fiu mi-e frică, dar nu o frică din aceea care te lasă fără pasiune, te încleştează ci o frică din aceea care te duce spre smerenie, spre a-ţi vedea nevrednicia şi a cântari cu mare migală plinătatea harului de care am avut parte să cunosc planul Său pentru viaţa mea . Este un sentiment ciudat să şti ce ai de facut în continuare, să ştii la ceea ce trebuie să renunţi, să ştii la ceea ce trebuie să accepţi, dar în acelaşi timp acestă VOIE  vine cu marea  siguranţă a destinaţiei care dintre toate este ceea mai importantă.

                                   

 Am auzit spunându-se că dinferenţa dintre un om inteligent  şi un geniu este accea că geniul are întotdeauna p perspectivă eternă, o viziune spre nemurire, trăieşte ştiind că la capat este o continuare eternă  şi nu are nici o legătură cu capacitatea lui de a rezolva ecuaţii, integrale sau puzzeluri. Dacă acesta sintagmă este adevărată (eu cred că este) atunci înseamnă că stâlpul călătoriei noastre a fiecaruia este nu calitatea ei în lucruri pieritoare (plăceri, drepturi, confort) ci calitatea şi locul destinaţiei ei şi anume eternitatea cerească.

     În ultimul an Dumnezeu a deschis uşi , a miscat inimi, a vorbit cu putere şi a început să definitiveze ceea ce  pornit acum 4 ani de zile. Acum lucrurile au devinit serioase, planurile pe care odată ni le-am făcut şi le-am spus lui Isus să le împlinescă iatăle concetizându-se chiar sub ochi mei în ultimele luni, şi parcă nu pot să realizez că ceea ce era doar teorie începe să prindă viaţa. Parcă Dumnezeu ar spune ai cerut ceva, eşti gata să primeşti? Şi mai mult: eşti gata  să  faci ceea ce mai rugat să îţi arăt că vreau eu să faci pentru Gloria Numelui Meu?… hmmm Timid voi spune da sunt gata, dar deplin încredinţat că lucrarea s-a o v-a duce la bun sfârşit până la capătul vieţi.

      Lucrarea pe care cu ajutorul Lui Dumnezeu o vom începe anul acesta se referă la Africa, respectiv Uganda, o tară care dincolo de problemele financiare sau sociale, are o acută nevoie de reclădire spirituală, o reclădire spirituală bazată nu numai pe sentimente de milă sau compasiune, ci pe o adevărată luptă spirituală în rugăciune, dedicare faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu. Vom pleca pe data de 3 septembrie cu ajutorul celui prea Înalt  spre Uganda unde vom dori ca în următorii ani s ă contruim  bază de misiune  de unde să începem acestă viziune de a înainta împărăţoa Lui Dumnezeu în toată lumea. Nu voi răspunde aici la eternele întrebări care încep de ce acolo? De ce nu aici ?  ci voi spune explicit că Voia Lui Dumnezeu nu se contestă, nu este negociabilă, pentru mine cel puţin, ci oricât de grea ar fi sau uşoară, oricâte sacrifici ar cere, nu poate fi comparat cu sacrificiile făcute pentru mine şi  mă simt de-a dreptul privilegiat şi onorat de a face parte din ea.

                                                           

              Rugămintea mea este pentru cei ce citesc acest articol, este să se roage pentru acestă lucrare, pentru mântuirea sufletelor pierdute, pentru Înaintarea Împărăţiei Lumini în această lume iar dacă cineva vrea mai multe motive de rugăciune şi poate să se implice active în lucrare să trimită un mail la adresa alin.pop26@yahoo.com.

 Cu multe binecuvântări

Alin Pop

Reclame
Publicat de: lumealuialin | iunie 21, 2010

„OARE CE [DUMNEZEU] NE LIPSEŞTE PE PAMÂNT?”

 Jer 29:11″Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. „

 

          O întrebare încuietoare daca ne gândim din perspectiva omului, care îşi cam doreste totul pe pământ… Multi vor zice ne lipsesc multe, nici nu are rost să le enumerăm!!! şi vor începe să înşiruie o sumedenie de nevoi fie materiale (casă, maşină , bani ), fie sentimentale (amici , prieteni , familie), fie de relaţie (căsătorie, soţ, soţie) sau chiar fiziologice (sex). La fiecare, lipsa unui lucru dorit, de către inimă, provoacă un gol şi o frustrare(neîmplinire) pe care la un moment dat chiar nimeni nu-o poate înlocuii decât împlinirea respectivei dorinţe indiferent de sacrificiul pe care îl facem. Sentimentul de lipsă, este de fapt absenţa unui lucru dorit cu pasiune, indifernt ce este acel lucru.

            Toţi la un momendat în viaţa ne-am dorit un lucru cu ardoare, chiar dacă pentru acel lucru trebuie să trecem ca şi în poveştile cu făt frumos, de un balaur fioros sau de-o vrăjitoare malefică, ţinta este ca dorinţa accea să fie împlinită şi lipsa să se transforme în plinătate. Ce se constată însă că indiferent care ţi-e dorinţa fie ea pozitivă fie ea negativă (păcătoasă), odată împlinită nu acoperă golul ci dimpotrivă, se constată că la cei mai mulţi oameni măreşte golul.

             Aş vrea să citez pe Philip Yancey care spune aşa: „Dorinţele mele fireşti, îmi dau seama acum, mai curând trimit spre supranatural decât să-l îndepărteze. Într-o lume care şi-a trădat raţiunea primară, Dumnezeu îşi doreşte să ni le asumăm ca daruri, iar nu ca posesiuni, ca semne de iubire , iar nu ca pe acte de iubire în sine.”

          Deci să înţeleg că dorinţele mele în formă brută vin de la Dumnezeu ? păi şi de ce se transformă când ies din mine în ceva egoist, uneori într-o manieră păcătoasă? De ce ele nu umplu golul creat de propria dorinţă pusă de Dumnezeu ?

                Răspunsul este unul simplu şi anume pervertirea!!!!

            Dacă stai să realizezi de ce îţi doresţi un BMW X5 nu este pentru ca să mă duci pe mine la biserică că nu mai pot să umblu sau pe bunica care abia se ridică din scaun ci pentru ca tu să te simţi bine şi să fi tu împlinit (acea dorinţă de posesiune care ignoră darul). Nu doresc sa intr-un în alte subiecte pentru că sunt unele unde chiar şi persoanele sunt tranformate în adevarate posesiuni, ca şi obiecte de care depinde în totalitate starea noastră emoţională şi raportarea la cer. Posesiunea ne-o însuşim (al meu şi numai al meu, eu sunt in centru şi obiectul posedat) pe când darul trebuie să-l dăruim!!!! Acest lucru este valabil pentru tot ceea ce primim, chiar şi în cadrul familial, chiar şi în cadrul unui grup, indifent ce primim, trebuie dăruit la rândul său. Când vorbim de alte lucruri, precum nevoii fiziologice, acestea fiind dorinţe perfect naturale, create de Dumnezeu pentru a ne folosi în perindarea noastră, Dumnezeu însuşi creeind un cadru perfect care să ducă la împlinire, orice ieşire din acest cadru duce la mărirea golului. De exemplu pentru procesul de reproducere, cadrul este unul special căsătoria!!! Orice iesire din acest cadru reprezinta o deviere de la „firescul” instaurat chiar de Dumnezeu şi dacă asta îţi este dorinţa şi ţi-o implinesti într-un alt cadru, golul se accentuează, si lipsa este tot mai acută pentru că scopul lor este unul superior celui atribuit de tine sau de mine, iar plăcerea nu este corect primită. Uneori prin ele vrem să arătăm că sunt acte de iubire in sine (prin ele incercam sa cucerim ceva ce sa fie al nostru,(posesie,) fac asta pt tine pt ca … x motive) dar de fapt acestea sunt doar semne ale iubiri care trebuie manifestate (arătate ) în cadru stabilit de Dumnezeu. Orice ieşire din cadru te face un „hoţ” în varinta lui Dumnezeu şi deci Dumnezeu nu poate să te binecuvinteze şi lipsa se adânceşte în ciuda dorinţei tale dusă la îndeplinire.

           Apostolul Iacov scria în epistola sa la cap 4: 1-4 ” De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, cari se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentrucă nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentrucă cereţi rău, cu gînd să risipiţi în plăcerile voastre. Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. „

              Bun si atunci totusi ce ne lipsete pe pamant? Trebuie să îmi inăbuş dorinţele? trebuie să le anihilez? Nicidecum ele sunt perfect normale ceea ce trebuie să facem noi este sa le aducem la „Izvorul lor” singur în stare să le pună în rânduială cu nevoile noastre reale. Concluzia orice dorinţa trebuie adusă la Dumnezeu pentru slefuire, cristalizare, purificare şi curăţire de tot ceea ce Dumnezeu nu are nevoie din aceea dorinta, la o lepădare de dorinţa de posesiune şi la o smerire faţă de cel ce poate da un scop divin dorintelor noastre şi poate umple lipsa din viaţa noastră!!!

         OARE CE [DUMNEZEU] NE LIPSESTE PE PAMANT?

            Coloseni cap 1: 16-17 „Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. „

                   Raspuns: DUMNEZEU ghici raspunsul? 

 

 Motto: Dacă vrei totul pe pămînt atunci caută-l pe Dumnezeu, şi vei obţine totul!!!

 

Publicat de: lumealuialin | aprilie 4, 2010

LAUDA sau ÎNCURAJAREA ?

Joh 12:26  „Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.”

LÁUDĂ s. interj. v. apreciere, aroganță, atenție, cinste, cinstire, considerație, fală, fudulie, infatuare, înfumurare, îngâmfare, mândrie, onoare, orgoliu, prețuire, respect, semeție, stimă, trecere, trufie, vanitate, vază.

ÎNCURAJÁ vb. 1. v. însufleți. 2. v. stimula. 3. v. consola.

                   A trecut ceva timp de când nu am scris pe blog,  asta nu pentru ca nu s-au întâmplat multe ci pentru faptul că am încercat să meditez la ce anume să scriu. În primul rând CRISTOS A ÎNVIAT !!!

                M-am uitat în jur și am ales acest subiect deoarece mi-e frica de un lucru, de a nu confunda ceea ce noi merităm cu ceea ce Domnul merită. Mi-e frică să nu căutăm scena și să uităm că locul nostru este în public.  Acest articol este pentru cei ce doresc să înțeleagă că lauda omenească este un mare impediment în zidirea unei inimi sfinte și smerite. Încep articolul cu o ilustrație :   Se zice că odată o bunicută  avea un porc și atât de mult avea grijă de el încât în fiecare zi pe lângă  hrana pe care i-o dădea îl mai și scărpina. Porcușorului  a început să-i placă atât mâncarea  dar în special scărpinatul că a ajuns să vina de bunăvoie și fără frică la bunicuță să-l scapine.  Morala : așa de mult place porcului scărpinatul precum omului lăudatul. Vor veni s-au au fost momente în viața în care slujirea ta va avea ca « rod » lauda, v-a avea ca finalitate cuvinte marețe la adresa ta dar din toate acestea  se prea poate să lipsească esența încurajarea.  Se zice ca cel mai mare dușman al creșteri spirirtuale este tocmai ultimul tău succes încununat de lari laudelor.

                 Am stat și am meditat mult la ceea ce scriu aici, adică m-am cercetat pe mine prin Scriptură și m-am uitat la Domnul Isus câta lauda (apreciere) a primit pe ultima sută de metri sau de ce nu pe toată perioada celor 3 ani de misiune intensă prin poporul evreu ? Câta apreciere ? Dacă ați zice 0 ați zice mult ! Dar încurajare ? Probabil că cea mai mare încurajare a fost să-l vadă pe Lazăr înviat și pe Maria udându-i picioarele de mir, în Betania, și prin asta să înteleagă  că Dumnezeu il iubește și că este cu El. Totusi să faci atâtea și sa nu zică nimeni BRAVO… super… mișto  și când iți zice să plângi pentru ei ? 

         Luca cap 19:37,38 „Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.”

               Luca cap 19:41  „Cînd S’a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plîns pentru ea, şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sînt ascunse de ochii tăi. »

              Să fie lauda tot una cu încurajarea ? S-au prin laudă încurajezi ? NU clar nu ….cel puțin nu în Biblie.  Isus n-a fost la spectacol ca să aștepte aplauze și noi nu suntem chemați la spectacol ca să așteptăm aplauze . Noi ca și crestini « trebuie să lăudăm » prin atitudine(vezi maria magdalena, maria din betania, leprosul care s-a intors, orbul bartimeu etc) și să încurajăm prin vorbire(„voi fi cu voi pana la sfarsit”) .

Lauda te poate opri din « succes » dar încurajarea îti dă aripi să mergi mai departe. Doua cuvinte aflate în opoziție, lauda care oprește și îngânfă pe când încurajarea te înalță și îți dăruiește aripi să continui .  Mulți dintre oameni de azi se ridică datorită laudelor și coboară odată ce laudele au încetat pentru că tot ce îi motiva erau laudele, ei nu cunoșteau încurajarea ei cunoșteau  lauda .

               Uitate la tine la ce ai , uitate bine la ce faci !!! De ce nu mai ești cu erai ? S-a schimbat Dumnezeu ? S-au te-ai schimbat tu ? Analizează-te !!!  Ca și tineri zburăm de fericire când cineva ne apreciează (păstorul, liderul,  aici nu mă refer la moduri de conduită ci la slujire spirituală) dar când toate acestea se împart sau dispar ce facem ? Dispărem și noi ? Nu am văzut ca lauda să fie o armă folosită de Pavel în vorbire sau de alți apostoli … ci am văzut ca arma preferată este arma  încurajări .Obisnuiește-te cu ideea  următoare : 

LAUDA ESTE A DOMNULUI !!!!… nu a noastră, aplauzele sunt ale Lui nu ale tale.

                 Dumnezeu iubește pe oameni care sunt motivați să încurajeze și merg mai departe  nu datorită laudelor primite ci datorită dragostei , pasiuni pentru Hristos și lucrarea pe care o fac, o fac datorită încrederi arătate Lui Dumnezeu.

 Nu va lasati amagiti de laudele oamenilor  caci sunt  trecatoare, ci cautati incurajarile venite din Cuvant.  Cautati oameni care nu te flateaza ci te incurajeaza si  rostesc cuvinte. : Mergi mai departe caci El a promis ca va fi cu tine până la sfârșit !!!    MATEI 28 :20 b« Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin »

             Vreau să închei și să vă spun și sfârșitul ilustratiei mele și anume că bunicuța la scurt timp a murit și porcusorul  a murit și el de tristețe că nimeni nu-l mai scărpina !!!!

     ASTEFEL SE RIDICĂ URMĂTOARE  ÎNTREBARE : A venit sfârșitul sau ți-au murit LĂUDĂTORII  de ai amortit pe cale?

              TE INCURAJEZ FI TARE … MAI ESTE PUTIN DIN ALERGARE!!!!

Publicat de: lumealuialin | februarie 28, 2010

CINE ESTE PENTRU TINE ISUS?

       O întrebare mult prea ușoară pentru un popor creștin nu ? dar totuș o  întrebare mult prea “demodată “ pentru lumea modernă în care trăim nu ți se pare ?

      Daca aș întreba cine este pentru tine Michael  Jackson ,Russel Crow,  Arnold , Usher, Britney Spears sau alte nume celebre poate aș fi mai actual și  probabil , că ai putea să spui simplu și concis sunt “idoli mei” sunt cei cu care am crescut și cei pe care îi iubesc , îmi place de ei cum joacă în filme  sau cântă, ce n-aș da să fiu ca ei !!!

          Dar când vine vorba de ISUS HRISTOS (acest  „om din nazaret” )… cine este EL  pentru tine?

Te provoc să raspunzi la acesta întrebare printr-un comentariu (fara rusine) … hai îndrăznește oferă un răspuns indiferent cine ești sau ce crezi … sau nu ai un raspuns?!!!

 CINE ESTE ISUS HRISTOS PENTRU TINE?

Publicat de: lumealuialin | februarie 20, 2010

VESTI DIN TANZANIA- AFRICA

 „Salutare si multe multumiri pt tot suportul vostru in rugaciune si nu numai;      

  Cu ajutorul Domnului am ajuns din nou in  Africa unde voi fi pt 2 luni in Tanzania  la o baza TPM slujind in diferite activitati apoi voi merge din nou in Kenya unde voi lucra pt 6 luni la orfelinatul salem si la construirea altui orfelinat in Naerobi si posibil si vreau sa ajung si in Uganda sa vizitez o familie de misionari si sai ajut in ceea ce ei fac acolo…

  Viziunea mea pt anul asta este sa ajut cat mai mult si sa fiu o binecuvantare oriunde voi fi  in fiecare dina ceste tari si toto data sa ma apropi tot mai mult de Domnul si sa vad unde El vrea ca in 2011 sa incepem construirea unui nou orfelinat cu ajutorul Lui.

Am avut mici probleme dar incele din urma am ajuns cu bine aici in Tanzania la baza ywam arusha unde este super si abia astept sa ma inplic in activitatile de aici si sa pot ajuta cum ar fi :in lucrarea cu tribul masai la construirea orfelinatului de aici si in diferite programme cu copiii, in diferite lucruri practice in care pot fi o mana de ajutor pt cei de aici…

Rugativa pentru mine :                                                                                                                            

-pt protectie fizica si spirituala                                                                                                         

 -pt relati bune cu cei de aici                                                                                                           

-pt intelepciune si protectie in tot ceeace fac sa fiu o lumina si un bun ajutor pt cei din jur                                                                                                                            

-pt o relatie tot mai profunda cu Tata,si pt auzirea voci Lui in ceea ce vrea sa fac mai departe legat de tara locul unde sa ma stabilesc si sa incep ceva pe termen mai lung…                                                                                                                                    

Cu multa multa recunostinta si multumire pt tot sprijinul acordat din Tanzania”                                                                             

 Adin Nastase   

” Minunat este Dumnezeu, Minunat este cel Sfant, care lucreaza cu putere in fiecare  din noi”  ADIN prieten drag Domnul sa fie cu tine si pentru toate sacrificiile pe care le faci,  sunt sigur ca Dumnezeu de sus are o rasplata pe masura. Continua sa lucrezi alaturi de Domnul, si El iti va fi calauza ta, adapostul tau, sprijinul tau si sa stii ca pentru mine esti o incurajare, multumesc lui Dumnezeu ca ne cunoastem!

cu drag alin- muzungu

(cine doreste sa se implice in viata acestui misionar indiferet in ce mod(financiar rugaciune, incurajare) il rog sa ma contacteze, mesajele tuturor vor fi trasmite catre el in Tanzania!   GBU-ALL)

Publicat de: lumealuialin | ianuarie 24, 2010

PRIETENII… AURUL ACESTEI VIEŢI!!!

               Stiam un lucru… ca prietenii sunt fff importanti în viaţa ca să poţi să reusesti! Ceea ce nu stiam pana acum 3 ani este faptul ca Domnul cand iti daruieste prieteni ti dăruieste pe viata! Asa ma asezat Dumnezeu în grupul BETELISTI. Aici am învăţat că a fi  PRIETEN înseamnă ca atunci când ai o problemă să gaseşti acolo un sfat, atunci cand îţi merge rău să găseşti o mână întinsă care să te scoată, atunci când eşti descurajat să găseşti încurajare, atunci când baţi să ţi se deschidă, atunci când ceri să primeşti cu mână largă . Toate aceste lucruri le inveti împreună unul de la alatul prin minunata şi fantastica mână a lui DUMNEZEU care ne modeleaza caracterele , ne şlefuieşte viaţa şi ne învată încet încet să semănăm tot mai mult cu Isus. Multumesc Domnului pt grupul „meu” de rugăciune, pentru fiecare membru în parte, pentru prietenia lor şi mă rog ca împreună „ÎN CASA TATĂLUI NOSTRU” să învătăm tot mai mult că aurul adevarat al acestei vieţi sunt PRIETENII!!!  VREAU SA VII PREZINT ştiu ca o să-i indrăgiţi!!! fac parte din lumea lui Alin…

    

„acest articol face parte din categoria AM CU CE MĂ LAUDA”   😀

Publicat de: lumealuialin | ianuarie 6, 2010

MISIUNE IN KENYA

“Dumnezeu este tot pe tronul Sau, noi suntem tot la picioarele Sale si ceea ce ne desparte este doar distanta unui genunchi in rugaciune.” Jim Elliot

„In cateva zile vom intra in noul an si abia astept sa vad ce oportunitati de a-L sluji pe Dumnezeu ne aduce 2010.

         Aceasta perioada de sfarsit de an intotdeauna a fost speciala pentru mine deoarece pot sa vad cum Dumnezeu a facut minuni in anul care a trecut, sa vad cum si-a implinit promisiunile fata de mine, dar mai mult de atat  imi plac inceputurile noi.

         Anul 2009 a insemnat pentru mine anul provocarilor. Am fost provocata sa-L cred pe Dumnezeu pe cuvant, sa cred ca ceea ce El imi promite, implineste. Am fost asa de binecuvantata sa fiu parte a lucrarii misionare din Kenya , Ialomita , Serbia , Rep. Moldova.

         Astept ca 2010 sa fie un an extraordinar pentru misiune.

            In luna ianuarie intentionez sa merg pentru 6 luni in Kenya . Primele 3 luni voi sluji in orfelinatul Salem ca si consilier scolar, profesor de sprijin si educator pentru copiii din orfelinat, copiii cu varste intre 1-18 ani. De asemenea doresc sa tin seminarii despre caracterul lui Dumnezeu, inima de Tata a lui Dumnezeu,  Identitatea noastra in Isus,  auzirea vocii lui Dumnezeu, inchinarea ca stil de viata, descoperirea darurilor spirituale si folosirea lor. Apoi urmatoarele 3 luni voi sluji alaturi de cei din baza Tineri Pentru Misiune Nairobi implicandu-ma in proiectele lor locale cum ar fi: lucrare in gradinita pentru copiii saraci, predare de seminarii in gimnaziu si liceu, evanghelizare.   Multumesc pentru tot ce ai facut in 2009 pt lucrarea misionara iar ca motive de rugaciune pentru AFRICA 2010 iti las urmatoarele: protectie pentru calatoria spre Kisumu, obtinerea vizei pentru 3 luni si inca 3 luni mai apoi, protectie fizica si spirituala, intelepciune in luarea deciziilor acolo, eficienta si creativitate in slujire, o buna comunicare cu contactele din Kenya, cresterea spirituala a copiilor din orfelinat, etc.        

Cu ajutorul tau fie el financiar sau spiritual, prin rugaciune si incurajari, vreau si putem sa oferim sprijin oamenilor in nevoi, impreuna putem sa-i ajutam sa gaseasca o noua viata-ISUS.

 Vreau sa te incurajez pentru noul an ca indiferent de circumstantele prin care vei trece, sa iti reamintesti ca Dumnezeu este pe tron si El este intotdeuna langa tine si pentru tine”.

Cu drag,

Cami B

 Contact : cami_bote@yahoo.com

ALELUIA

” Mi se bucura inima si mi se veseleste când aud veşti despre oameni care sunt gata să îşi sacrifice confortul şi linistea aparenta a vieții cotidiene, pentru ca să plece în cine ştie ce colt de lume să îl vestescă nu prin vorbe ci prin viaţa lor pe Isus Hristos. Dumnezeu nu stă indiferent la un astfel de sacrificiu , Dumnezeu nu ramane dator niciodată. Deasemenea mă bucur pentru că văd ce frumos  astfel de oameni se încred în Domnul şi îşi abandoneaza toate dorințele și visele în mâna Sa. Nu sunt laude neaparat, sunt pur si simplu nişte constatări care te fac să te gândeşti zi de zi în ce ne învestim timpul care ne-a fost acordat! Din inimă mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. să vă facă lumini printre aceei oameni, să fiţi credincioşi până la capăt şi să staţi lângă Domnul indiferent de primejdii, ingrijorari sau orice alt lucru cel rău le va scoate în drumul vostru! Isus este şi va fi cu voi, nu vă temeţi de nimica!  GOD BLESS YOU”  

alin pop   „MATURITATEA SPIRITUALĂ SE VEDE ÎN CEEA CE EŞTI DISPUS SĂ SACRIFICI PENTRU CEEA CE CREZI ŞI IUBEŞTI…”

Publicat de: lumealuialin | decembrie 26, 2009

LA MULȚI ANI !!!

 
 
La mulți ani cu sănătate 
Anul astă au fost de toate, 
Fie bune, fie rele 
Fie ce-a rămas din ele.  
 
Am fost trist, am fost și vesel 
Am fost hotărât și indecis,  
Am fost dat și la o parte … dar din toate,  
Astăzi eu sunt fericit .
   
Fericit că pot să văd 
În ajun de anul nou 
 Tot ce Domnul a făcut  
 Minunat prin Harul Său. 
  
 Nu pot zice mai nimic  
Atât sunt de uimit!!!  
Niciodată n-am crezut  
Că atât pot fi iubit.
  
  Anul ce-a trecut în goană  
A adus cu el și spaimă  
Spaima cuibarită-n suflet,  
Si purtată cu mahramă!  
 
 DAR…  
Ce-aș putea eu să-mi doresc  
De la anul ce-o să vină?  
Să-mi doresc o casă mare  
Sau o vilă cu piscină?  
Să-mi doresc chiar sănătate  
Să-mi doresc putere-n toate ?  
Să-mi doresc și o soție!? 😀  
De la anul ce-o sa vie…  
 
GATA! Știu…  
Imi doresc maturitate  
Îmi doresc chiar hotărâre  
Îmi doresc credință mare  
Și pe Domnul lângă mine!!  
 
IAR PENTRU VOI…  
Așadar și prin urmare  
Acum, urmează o urare,  
Să aveți parte de detoate,  
Să aveți parte de bucate ,  
Să aveți tot ce vă doriți,  
Să fiți mult mai împliniți,  
Să rămâneți tari în Domnul ,  
Cu credința mereu vie  
Să aveți pace-n inimioară  
 Și mintea mereu vie.  
 

                       LA MULȚI ANI CU DOMNUL!!!!  

                      Vreau să multumesc din inimă celor ce au fost lângă mine în 2009, vreau să multumesc tuturor celor ce au avut și au un impact, după voia Domnului, în viata mea, multumesc celor ce m-au încurajat în momente de suferință și mi-au deschis ochi să văd realitatea, multumesc celor ce m-au susținut în toate proiectele pe care anul acesta le-am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu și multumesc lui DUMNEZEU PENTRU FIECARE DINTRE VOI!!! 
 
SERGIU & DELIA GHERGHEL- un frate si o sora de nadejde Domnul să vă rasplatească:) 
 
MIHAI & DANA CURUȚIU- multumesc că ați fost lânga mine când am avut nevoie de înțelegere. 

RADU & LUMINIȚA CIOLOCA – sfătuitori minunați „oamenii de la balcon”    

ADRIAN TĂMAȘ- un păstor și prieten minunat  

ANDREEA SZABADI
  
TABITA OLTEAN
  
CÂMPEAN RALUCA  
 
ROTAR SIMONA                       

 NELI HURDUCAȘ                 pentru prietenia voastră acordată cu căldură în 2009  

CIPRI BUZEA                                 

CIRE & TANIA   

 TORJE BETY

CIPRI DUMA 
   
GRUPULUI TOGHEDER TO BECOME BETTER – pentru rugăciunile înălțate și dragostea arătată!!!     
LA MULȚI ANI PRIETENI DRAGI și fie ca 2010 să vă  aducă din partea Domnului multe binecuvantări pe toate planurile.    

GOD BLESS YOU ALL    

   

   

 

Publicat de: lumealuialin | noiembrie 29, 2009

Suferinţa, parte din dragostea adevărată…?

                  Cum trece timpul ! Cum trec clipele! Cum trec momentele frumoase ! Cum trec momentele urâte! Cum trece viaţa pe langă noi, fără să    observăm că trece cel mai mare dar pe care Domnul nil oferă. De multe ori ne dorim să fim ca şi cineva, de multe ori imităm persoanele apropiate, de multe ori ascultăm de oameni care şi-au creat în mintea noastră un locuşor şi excludem prin autoimpunere oameni care au gresit, care ne-au facut să suferim. Suferim adesea din cauza cuvintelor , suferim din cauza vorbelor aruncate şi a dorintelor impuse, fără să vedem că greşim , fără să dorim să luptăm. Nu mă exclud pe mine din peisaj, pentru că de multe ori am vrut să fac ca şi alti deşi, eu nu eram aşa. Pe deoparte înteleg imitaţiile, înteleg de ce vrem să fim ca şi cei din jur , pentru că doar aşa suntem acceptaţi, pentru că altfel cel mai bun si singurul prieten va ramâne parintele nostru (tata mama bunica), si datorita faptului  că nu putem trece peste orgoliu, peste lucruri şi să continuăm să ne luptăm, nu lăsăm de la noi  pentru că imaginea noastră îi în joc. Stăm în spate când de fapt ne-am dori să venim în faţă, pentru că nu ne cheamă nimeni şi suntem prea mândri să acceptăm că trebuie să oferim cei mai bun din noi fără ca alţi să ne invite. Nu te vei ridica niciodată la înălţimea dorită câtă vreme încerci să fii altcineva!

                Mi-ar place să cred că viaţa aceasta oferită în dar se poate încadra doar între da şi nu, mi-ar place să pot să fiu şi eu aşa de radical cu propria-mi persoană dar prefer să sufăr decât să il limitez pe Dumnezeu prin decizii impuse. Chiar dacă nu sunt bine, voi fi fără să îmi impun, atunci când Dumnezeu va decide că suferinţa şi-a făcută completă lucrarea de sfinţire. Multe lucruri mi-a furat cel rău, multe lucruri care aparţineau altcuiva, mi le-a furat în clipele cele mai plăcute, m-a păcălit de atâtea ori dar procesul de curăţire, de a deveni  om,  este abia la început,  şi sunt convins că până în ziua veniri sau a momentului hotărât de El pentru a pleca, procesul de desăvârşire va fi complet astfel că o veşnicie să te bucuri în cer. 

Poţi trece prin clipe de binecuvântare şi poti trece prin clipe de tristeţe, de lipsă a entuziasmului , dar sunt momente în care vezi cum cel rău loveşte prin persoane care le iubeşti, prin răspunsuri care chiar dacă în aparenţă le meriţi, te fac să suferi. Săptămâna asta pentru mine a fost aşa: grea din prisma loviturilor care au venit intr-un moment nepotrivit, dar foarte foarte frumoasă din prisma izbândelor. 

Mi-ar place să cred că într-o zi o să ne impunem să iubim indiferent de decizi, indiferent de consecinte, dând la o parte perdeau dorinţelor noastre egoiste şi lăsându-l pe Dumnezeu să îşi facă completă lucrarea… însă nu ştiu dacă se poate asta, pentru că noi defapt suntem altcineva nu suntem noi înşine (ci o imitaţie), ne-am impus să urmăm un tipar , scoatem texte din context, şi creăm acel mediu perfect pentru a ne impune dorinţele noastre care nu au nimic deaface cu Dumnezeu.

Dar dintre toate cele întâmplate săptămâna asta vreau să o spun cu durere că cel rău a reuşit, să îmi fure pe cineva drag foarte drag, într-un moment când aveam nevoie de el (încurajare), si prin acel cineva, mi-a furat şi ceva ce aveam mai preţios!!!! Am partea de vină, că am învăţat să iubesc poate prea tarziu!!O fi târziu, o fi devreme asta las la latitudinea lui Dumnezeu să decidă, totuşi aleg nu sa mă duc mai departe, si să trec peste evenimente ci mă duc înainte lăsându-mă la dispozitia celui ce mi-a schimbat viaţa, fiind deschis la o schimbare după voia SA.

Sţiu că la Domnul toate sunt cu putinţă pentru că El este dragoste şi am învăţat de la Dumnezeu că Dragostea suferă dar nu îşi întoarce spatele, dragostea rabdă, lasă de la ea, dragostea se mânie dar tot ea şi iartă, în dragoste poţi reconcilia totul… o ce greu îi să ai o astfel de dragoste, pentru că o astfel de dragoste se clădeşte doar prin suferinţă

MOTTO:  SUFERINTA SI FERICIREA FAC PARTE DIN DRAGOSTE… nu evita suferinta caci fericirea singura, nu poate aduce Dragostea.

Publicat de: lumealuialin | noiembrie 15, 2009

Atunci când atingi imposibilul …

Fiecare, în viaţa aceasta, vedem cam bicolor… vedem lucruri posibile şi lucruri imposibile , vedem lucruri realizabile şi lucruri nerealizabile. Totusi fiecare dintre noi avem în mintea noastră dorinţa acesta de a atinge imposibilul , de a cauta să “materializăm” imposibilul , să il atingem cu orice preţ.

Isus-lumina-lumii Ne uităm la marii oameni din societatea prezentă , trecută şi ne transpunem şi pe noi ca posibili oamenii care în viitor vom atinge acel imposibil din viaţa, care ne va face să devenim mari. Tot timpul visăm , tot timpul simţim , tot timpul ne gândim ce bine ar fi dacă …. ne uităm cu jind la cei de pe prima scenă, ne uităm cu ochi bulbucaţi la cei ce sunt în prima filă , cei ce sunt în vârf… însă ceea ce de multe ori refuzăm să vedem este ceea ce este în spatele unui om din vârf … unde sunt alte sute de oameni care formează baza fără de care vârful nu ar exista şi sunt de mii de ori mai importanţi decât acesta.

Începem să “venerăm” să apreciem un om fără să căutăm să întelegem că inainate de toate este un om şi că în spatele acestui om , este un Dumnezeu care formează baza.  Scriem cărţi despre oamenii mari, scriem poezi despre oamenii puternici , scriem interviuri şi articole despre oamenii care ne-au impresionat… ce mă întreb eu este dacă mai avem timp să mai scriem despre Dumnezeul care formează baza şi despre noi inşine.

Mai mult decât atât sunt sigur că ne lăudăm cu astfel de oameni, ne lăudăm cu ce au făcut ei, cu ce sunt ei, autointitulându-ne prieteni lor. Ajungem să ne lăudăm cu Dumnezeul lor, cu credinţa lor , dar uităm să ne laudăm cu credinţa noastră, cu Dumnezeul nostru personal. (Oare de ce? Nu avem?) .

Trăim viaţa lor în viaţa noastră, crezând că astfel vom atinge imposibilul, ne-am poziţionat în modestia noastră falsă în categoria OAMENI OBISNUIŢI, normali, ne-am autolimitat şi nu vedem că tocmai aici este farmecul credinţei în Isus Hristos, care ne postează în categoria oamenilor  “Anormali” oameni care văd prin ochii credinţei imposibilul posibil… crudul adevăr este că imposibilul se atinge atunci când în tot acest tablou te incluzi şi pe tine cu bune, cu rele, cu defecte si cu lucruri minunate, dar si pe Isus Hristos.

M-am uitat la Dumnezeu şi Dumnezeu mi-a spus ce pot fi, şi unde mă vrea , EL a lucrat şi lucreză şi ştiu că misiunea cu mine personal o va finaliza până în ziua veşniciei Lui. Dacă este ceva foarte important de reţinut este că doar atunci poţi atinge imposibilul când incluzi în tabloul dorinţelor tale, pe Dumnezeul Tău Personal, pe Isus Hristos  şi pe tine ca om prin care El să poata lucra… altfel vei ramane acelasi om care va privi cu jind la alţi.

Azi sunt bucuros, pe culmi înalte dar mâine pot fi  jos la pământ, de aceea vreau să îmi amintesc  că ziua de azi mi-a fost încredinţată ca să mă ridic şi să strig, indiferent de starea mea, că MÂNTUITORUL  MEU PERSONAL (Isus Hristos) a făcut imposibilul din viaţa mea … posibil… si acum văd mai clar ca niciodată ce mare , minunat , iubitor, puternic Dumnezeu am!!!!

Azi este Duminică… şi vreau să îţi amintesc că dacă trăieşti este har şi dacă este har înseamnă că Isus te iubeşte şi vrea ca tu împreună cu El să atingi imposibilul din viaţa ta!!!  Azi lauda-te cu Dumnezeul Tău personal, nu cu al altuia…

Older Posts »

Categorii